ادرس: خیابان ناصر خسرو ،کوچه مسجد نور ،پاساژ نیکخواه، حیاط دوم ، پلاک 17/1
شماره تماس:02133978346
•    عاری از هرگونه آلودگی فیزیکی و شیمیایی
•    بدون هیچ گونه سرنخ
•    مناسب برای بستن انواع پانسمان به عنوان پوشش ثانویه
•    در طول 180 و 270 سانتیمتر
•    در عرض های 5 ،7.5 ، 10، 15 ،20
•    به صورت بسته بندی تکی در جعبه های چندتایی
 
مشخصات تعداد حلقه در جعبه تعداد جعبه در کارتن تعداد حلقه در کارتن
180*5 سانتی متر 85 حلقه 30 جعبه 2550 حلقه
180*7.5 سانتی متر
  1.  
30 جعبه
  1.  
180*10 سانتی متر
  1.  
30 جعبه 1500 حلقه
180*15 سانتی متر 35 حلقه 30 جعبه 1050 حلقه
180*20 سانتی متر
  1.  
30 جعبه
  1.  
270*5 سانتی متر
  1.  
30 جعبه 2250 حلقه
270*7.5 سانتی متر
  1.  
30 جعبه 1440 حلقه
270*10 سانتی متر
  1.  
30 جعبه 1200 حلقه
270*15 سانتی متر
  1.  
30 جعبه 840 حلقه
270*20سانتی متر
  1.  
30 جعبه 720 حلقه